Symbol eXtension » select

Címkék: ‘select’

5. SQL Select futtatása

posted in: Adatbázis elérés (Tags: , , , ) - No Comments

SyX beépülőben általában nincs szükség arra, hogy általunk írt SELECT lekérdezést futtassunk, de néha elengedhetetlen. Amennyiben a SyX készítője tisztában van az adatmodellel és ismeri a Firebird SQL szintaktikáját, akkor az EntityHandler.ExecuteQuery() metódussal a futtatás megoldható.

Példa egy SELECT futtatására, ahol csak a SELECT miatt hozunk létre egy adatbáziskapcsolatot:

   using (EntityHandler handler = CreateEntityHandler(false))
                return handler.ExecuteQuery(“SELECT * FROM “”Customer”” c”);