Keretrendszer beépített funkciói

témakör: Keretrendszer

A keretrendszer az alábbi beépített funkciókkal segíti a fejlesztést:

void Log(LogType logtype, string message)

void Log(LogType logtype, string message, string description)

void Log(string location, Exception ex)

Naplózást valósít meg. A naplóbejegyzések bekerülnek az adatbázisba, és SyX konzol használata esetén a felületen is megjelennek. Paraméterezési lehetőég, hogy részletes információt is meg lehet adni a naplózáskor. Ennek mérete max 2GB lehet.

Lehetőség van a hibát közvetlenül naplózni. Ilyen esetben a LogType értéke Error lesz, az Exception szövege és a TrackTrace pedig bekerül a részletes leírásba.

void Debug(LogType logtype, string message)

A Log metódus mintájára lehetőség van naplózásra, de a naplózás csak DEBUG üzemmódban kerül meghívásra. Ezzel megoldható, hogy csak fejlesztési időben szükséges naplózási funkciók is benne maradhassanak a forráskódban.

 

CompanyInfo GetCompanyInfo()

A rendszer cégadatainak elérésére szolgáló metódus.

LoggedInUserInfo GetLoggedInUserInfo()

A bejelentkezett felhasználó adatainak elérésére szolgáló metódus.

 

void MessageBoxInfo(string text, string caption)

void MessageBoxError(string text, string caption)

void MessageBoxException(string location, Exception ex)

void MessageBoxQuestion(string text, string caption)

Különböző stílusú, szabványos üzenetablakok megjelenítése. Megjeleníthető információs, hibajelző, kérdés ablak.

 

void SetSystemSetting(string name, object value)

void SetUserSetting(string name, object value)

object GetSystemSetting(string name)

object GetUserSetting(string name)

Rendszerfüggő (cégfüggő) és felhasználóhoz köthető beállításor írása és olvasása. A SyX beépülőnek nem kell megvalósítania a beállítások tárolását, nem szükséges (sok esetben, biztonsági okokból nem is lehetséges) a registry írása/olvasása. A Symbol Ügyvitel lehetőséget biztosít, hogy SyX beépülőnként tároljuk a rendszer és felhasználói szintű beállításokat. A beállítások értékének sorosíthatónak kell lennie és a biztonságok típuskonverzióról (Convert.ToXXX()) a felhasználónak kell gondoskodnia.

Hozzászólok