Symbol eXtension » Példák

“Példák” bejegyzések.

Új számla létrehozása és megjelenítése

posted in: Példák - No Comments

Az alábbi kódrészlet egy új számlát hoz létre az egyetlen vagy kiválasztott számlatömbben. Vevőnek beállítja a vevők közül az elsőt, majd a számlát megjeleníti.

                using (EntityHandler handler = CreateEntityHandler(false))
                {
                    long? seq = SelectVoucherSequence(SymbolVoucherType.Invoice);
                    if (!seq.HasValue)
                        return;
                    StockOut inv = handler.StockOutAdapter.CreateNewObject();
                    inv.VoucherSequence = seq.Value;
                    inv.VoucherType = SymbolStockOutVoucherType.Invoice;
                    inv.CustomerObj = handler.CustomerAdapter.SelectAll(true)[0];
                    inv.Display();
                }

Fontos megjegyezni, hogy:

  • A kódrészlet ugyan a using-ból való kilépés miatt felszabadítaná (elengedné) az objektumot, de a számlát megjelenítő ablakból hivatkozva a StockOut objektumra, az a memóriában marad.
  • EntityHandler létrehozásakor fontos, hogy false paraméterrel hívjuk meg, mert a using elhagyásakor még nem kell (nem is tudnánk) elmenteni a StockOut objektumot.

Új vevők és telephelyek létrehozása

posted in: Példák - No Comments

Az alábbi kódrészlet 5 vevőt hoz létre, mindegyikhez 3-3 telephelyet hozzákapcsolva. A művelet ideje alatt egy folyamatjelző csíkot jelenít meg.

                using (ProgressForm prog = CreateProgressForm(“Vevők létrehozása”))
                using (EntityHandler handler = CreateEntityHandler())
                {
                    CustomerCollection cc = handler.CustomerAdapter.CreateEmptyCollection();
                    for (int i = 0; i < 5; i++)
                    {
                        prog.UpdateStatus(String.Format(“{0}. vevő”, i));

                        Customer cust = cc.AddNew();
                        cust.CustomerStatus = true;
                        cust.Code = new Random().Next(1000000).ToString() + i.ToString();
                        cust.Name = String.Format(“Symbol {0} Tech Kft.”, i);
                        cust.InvoiceZip = “1135”;
                        cust.InvoiceCity = “Budapest”;
                        cust.InvoiceStreet = “Lehel út 61.”;
                        cust.PaymentMethodObj = handler.PaymentMethodAdapter.SelectAll(true)[0];
                        Log(LogType.Info, String.Format(“Fiz.mód: {0}”, cust.PaymentMethodObj.Name));
                        for (int j = 0; j < 3; j++)
                        {
                            CustomerAddress addr = cust.ChildCustomerAddressByCustomer.AddNew();
                            addr.Name = String.Format(“Telephely: {0}”, j);
                        }
                    }
                    Log(LogType.Info, String.Format(“{0}db vevő létrehozva”, 5));
                }